Egregores aka energy fields influence humans

Infoväljad. Mis on egregor? Hea või halb?

Öeldakse, et me elame informatsiooni ajastul. Ometi kuuleme harva inimesi egregoreid mainimas. Enamik inimesi pole kunagi mõelnud, mis informatsioon on ja mis selle roll maailmas on. Ja mis asi see egregor veel on?

Samuti öeldakse, et informatsioonis peitub jõud. Kuidas seda jõudu kasutada? Või kasutab see jõud mõnikord hoopis meid?

Mis in informatsioon?

Kõik, mida me maailma kohta teame ja millesse me usume, põhineb meie töödeldud infol. Teavet kogutakse pidevalt ümbritsevast keskkonnast. Seetõttu võib öelda, et informatsioon on kõige lähtepunkt. Aga kuidas selgitada, mis see on? Seda ei saa näha ega katsuda.

Informatsioon on energia, mis algatab materialiseerumise. Harva näeme oma elus tekkivate asjade algpõhjust, ainult lõpptulemusi. Kuna kõik, mis toimub, tekitab ahelreaktsiooni, pidi see kõik ka kuskilt alguse saama. Praeguses hetkes ei ole isegi oluline kuidas ja kust kõik alguse sai. Küll aga on oluline teada, kuidas edasi. 

Pole võimalik näha infotmatsiooni, kuid ometi ümbritseb see meid kõikjal. Pilt: Pixabay.com

Oluline on asjaolu, et elame tagajärgede maailmas. Ja me kogeme seda maailma oma mõistuse kaudu. Nii et inimese jaoks loob mõistus kõik, mis me kogeme.

Teavet tuleks mõista ja määratleda kui teatud energiat ruumis ja ajas. Teave ei saa eksisteerida ilma selle allikateta - protsesside või sündmusteta. Need kolm on lahutamatud - teave, protsess ja sündmus/tagajärg. Need kolm moodustavad ühe energeetilise vormi.

Energia ei eksisteeri ilma informatsioonita ja vastupidi. Erinevad energiavormid mõjutavad üksteist pidevalt. Sõltuvalt sündmustest, mis toimuvad energiaväljas, mis kõik on ühendatud kogu universumis, toimub pidev muutumine ja areng. 

Seos informatsiooni, protsessi ja sündmuse/tagajärje vahel on ka aluseks karma seaduste selgitamisele, millest olen kirjutanud eraldi posituses.

Vana (materiaalne) maailmavaade

Enne kui relatiivsusteooria ja kvantfüüsika panid meid asju nägema täiesti uue nurga alt, olime kindlad, et maailm koosneb ainult mateeriast. Öeldi, et meie maailma aluseks on jagamatud ja hävimatud aatomid. Need aatomid eksisteerisid kolmemõõtmelises ruumis ja aatomid liikusid selles ruumis teatud muutumatute seaduste alusel.

Nägime maailma ühe suure masinana ja olime kindlad, et pärast seda juhtivate seaduste saladuste lahti muukimist suudame ise luua kõike, mis varem loodud on ja näha ette tulevikku. Usuti, et niipea, kui mõistame nende seaduste mehhaanikat, saame võimu universumi üle.

Elu, mõistust, inimesi ja loovust peeti selle masina kõrvalsaaduseks, mis loodi mateeriast juhuslikult. Inimesi peeti mateeria osadeks, loomariigi kõrgelt arenenud subjektideks või mõtlevateks bioloogilisteks masinateks. Aju lõi teadvuse ja meie nahk oli välimiseks piiriks sellele, kes me tegelikult oleme.

Selle materiaalse mudeli põhjal oli inimese teadvus, intellekt, eetika, kunst, religioon ja ka teadus ise ajuprotsesside kõrvalsaadus.

Uus (energeetiline) maailmavaade

Iga inimene on hing suletud energia-informatiivses ruumis. Selle nähtav osa on meie keha, kus hing "elab". Inimkeha peegeldab hinge seisundit - haige hing, haige keha jne. Füüsiline keha üksikust rakust kogu organismini on energiakeha koopia, mitte üksikasjalikult, kuid siiski. Füüsiline keha peaks aitama energeetilist keha ja peaks toimima laiendina füüsilises maailmas. 

Inimese energeetilis-informatiivne struktuur on põimunud ümbritseva maailmaga. See reageerib pidevalt muutustele keskkonnas. Elusorganismi energeetilise informatsioonivälja üks peamisi eesmärke on tagada selle olemasolu, kõrvaldades kõik võimalikud negatiivsed mõjud, mis mõjutavad organismi sees- ja väljaspool.

The health or malfunction of the body, its organs and processes are directly depending on the state of its energetic field. If the energetic field is not functioning properly, the harmony in the organism is also affected. The reason for such malfunctions in the energetic field can be caused by external influences or internal processes – unprocessed feelings, emotions and reactions.  I have written about health and sickness in eraldi postituses.

Meie tervise vastupanu ja tasakaal sõltub sellest, kui tugev on meie energiaväli.
Pilt: Pixabay.com

Iga energeetilise välja tugevuse ja kvaliteedi määrab selle harmoonia, mis põhineb teabel. Meie energiaväli puutub pidevalt kokku kogu ümbritseva ruumi energiaga ja enamik ajast me ei teadvusta seda endale. Märkame küll tundeid, mida teatud inimesed ja olukorrad meis tekitavad, ja ka enda reaktsioone neile. 

Keha energiasüsteemid moodustavad inimkeha "struktuuri" ja sisaldavad iga raku, elundi, süsteemi, energiakanali ja tšakra energeetilist teavet. Iga raku siseenergiast moodustub meie eeterkeha. 

Iga päev meie energiaväli "saastub" meie keskkonna energiaga ja tulenevalt olukordadest, mida me läbi elame. Iga suhtlemine kellegi teisega toimub energiatehinguna, mis ei ole alati tasakaalus. Kui seda tehakse alateadlikult, võime lõpuks olla väga väsinud ja mõnikord isegi märgata meid häirivaid mõtteid ja emotsioone, mis ei ole meile omased.

Mõnikord lülitame end välja kui satume ebameeldivasse olukorda ja muutume passiivseks. Teinekord läheme üldise energiavooluga kaasa ja teeme midagi endale loomuvastast (“massipsühhoos”).

Uni on vajalik meie energiakeha taastamiseks. Meie energiakeha on nagu mäluvaht, mis püüab taastada endise kuju. Meditatsioonil on sama mõju meie energiaväljale nagu looduses kõndimisel, muusikal, viirukitel, aroomiteraapial ja isegi toidul.

Loodus toimib inimkehale nagu laadija. See tasakaalustab ja puhastab meie energiavälja.
Pilt: Pixabay.com

Asjad, mis kahjustavad meie energiavälja keskkonna kõrval on need, mida me ise endale teeme. Isegi midagi nii lihtsat, nagu "jah" ütlemine asjadele, millega me hingest ei nõustu, aga teeme seda, et teistele inimestele meeldida. Ja muidugi ka kõik ilmsed asjad - narkootikumid, alkohol, ravimid, enesekriitika jne.

Mida kõrgem on meie sagedus, seda tervem on energiaväli ja seda väiksem on võimalus välistel mõjutajatel meid enda olemusest kaugele viia. Selle tulemusena oleme üldse tervemad ja õnnelikumad.

Samal ajal kui saame uut informatsiooni, loome ja edastame seda ka ise pidevalt. Loome kollektiivseid infovälju, millel on tohutu mõju keskkonnale ja teistele inimestele. Seda nimetatakse kollektiivseks infoväljaks või egregoriks.

Mis on egregorid?

Enamiku egregoreid loovad inimesed - need on psühhoenergeetilised energiaväljad, mille loovad inimeste emotsioonid, uskumused, energiad jne.

Egregorid ümbritsevad meid kõikjal. Pilt: Pixabay.com

Inimesed tunnetavad iga üksiku inimrühma või isegi riigi õhkkonda kerge või raskena. Iga kollektiiv loob oma psühhoenergeetilise infovälja, kehtestab selle püsimise reeglid ning kehtivad sise- ja välissuhted. Psühholoogias nimetatakse seda kollektiivseks teadvuseks, psühhoenergeetiliseks väljaks või kollektiivseks energo-informatiivseks väljaks.

See on kõigi rühma liikmete psühhoenergeetilise seisundi ja paljude muude tingimuste - eesmärkide, ülesannete, ideoloogia, väliste tingimuste ja palju muu - summa. Kuid peamine mõjutaja fooni loomisel on ikkagi inimtegur.

Igal inimühendusel on psühho-energeetiline väli - perekond, organisatsioon, rahvas, rahvus, riik ja kogu inimkond. Armastav paar, kes on terve elu elanud harmoonias, investeerides headuse, rahu ja armastuse õhkkonna loomisse, mõjutab rahva arengut palju suuremal määral kui mõni tähelepanuväärne juht.

Egregor on mittemateriaalne üksus, mis on loodud inimese psüühilise energia eraldumisest kollektiivi nagu hõim, riik, erakond või religioosne organisatsioon. Neil ei ole monaade, kuid neil on ajutine kontsentreeritud tahtelaeng ja vastav teadvus.

Kust egregorid tulevad?

Iga egregor kannab endas sõltuvust. Egregor sõltub inimeste energiast, kes seda toidavad, ja inimesed vastutasuks sõltuvad ideedest, maailmavaatest ja energiast, mida egregor kannab.

Isegi väike rahulolematus tänasega rikub harmoonia inimeses, tema elu siin ja praegu muutub vähem väärtuslikuks. See rahulolematus iseenda ja oma eluga sunnib inimest tegutsema ja kui probleemi muutmiseks ei jätku jõudu, pöördub ta egregori poole või loob selle ise.

Eneseohverdamine on egregori jaoks vajalik. Selle aluseks on osa individuaalsuse kaotamine. Mida kaugemal on inimene oma tegelikust minast, seda kõrgem on tema võime ja valmisolek eneseohverduseks. Mida kättesaamatumad on seatud eesmärgid, seda atraktiivsem tundub egregor rahulolematule inimesele.

Egregorid kasutavad peaaegu alati (teadlikult või alateadlikult) mõtete, sõnade ja tegude maagiat. Traditsioonid, pühad, rituaalid, imed, nägemused ja muud sellised asjad - need kõik on maagilised teod. Mida täpsemad need on, seda suurem on nende jõud ja seda suurem on nende mõju inimestele.

Egregori negatiivsus saavutab oma täisjõu siis, kui ta üritab suruda maha inimese individuaalsust. See on siis, kui inimesest saab selle ori. Teine ebameeldiv mõju ilmneb siis, kui arenev egregor hakkab teiste egregoridega võitlema, et endale ruumi teha. See toob kaasa energeetilised sõjad.

Väikseim hind egregoriga liitumiseks on vähemalt osa oma individuvaalsuse loovutamine. Pilt: Pixabay.com

Pidev hõivatus soodustab inimesi teisi jäljendama. Jäljendamine ja kuulekus aitavad inimesi ühendada ja luua egregori. Ka kiirustamine soodustab ühtlust. Sellepärast on alati oluline olla sina ise, isegi detailides. 

Isegi haigustel on oma egregor, mida rohkem jõudu haiguse egregor kogub, seda hullem on haigusseisund. Kui inimene saab diagnoosi, ühendub ta egregoriga ja see inimene hakkab egregori oma mõtete, emotsioonide ja kannatuste energiaga toitma. Vastutasuks hakkab egregor toitma haigust inimese sees.

Väga sageli tegelevad egregori toitmisega ka arstid, kes peaksid aitama inimesel paraneda. Kui arst elab alateadlikult haigusseisundi olemasolust, võib see ka parimate kavatsuste korral patsiendi vastu töötada. Õige lähenemine oleks see kui arst keskenduks patsiendi tervise taastamisele, mitte haigusega võitlemisele. 

Egregoridega "töötamine"

Egregorid on osa meie elust, tavaliselt mõjutavad nad väga suuri inimrühmi ja on seetõttu lahutamatu osa inimkonnast ja maailmast. Kui me püüame midagi tervikust eraldada, pole see enam tervik. Sellepärast on oluline õppida nende egregoridega koostööd tegema, mis saavad aidata muuta neid egregore, mis takistavad evolutsiooni ja õnnelikku elu.

Egregor saavutab teadvuse, kui seda toetab kriitiline mass inimesi. Väga sageli kasutavad egregorid hirmu inimeste kontrollimiseks. On ka (mõnikord maaväliseid) egregore, kes püüavad inimesi ja planeeti aidata.

Täisväärtusliku elu saladus on tunda armastust enda ja inimeste, mitte egregori vastu. Samuti on võimalik saavutada sõbralik partnerlus inimeste ja egregori vahel, kuid see nõuab, et inimesed käituksid ausalt, targalt ja austavalt kõigi inimeste ja egregoridega. Seda saavad saavutada ainult need üksikisikud, kes on täiesti siirad, elavad südamest ja kasutavad armastust oma peamise elujõu allikana.

Inimesega ei saa toimuda midagi ilma selleta kui me ise selleks luba ei anna. Ühele inimesele võib egregor abiks olla, teisel võib see arengu halvata. Nii et igaüks meist peaks otsustama, milliste jõududega tahame liituda.

Kõik energiad on omavahel seotud ja igal inimesel on mõju universumi üldisele vibratsioonitasemele. Pilt: Pixabay.com

Igas egregoris eksisteerib polaarsus - pole olemas puhtalt head ega halba energiat. Sellepärast saab iga energiat muuta positiivsemaks.

Tasakaalust väljas inimene, kes otsib vabadust endast väljaspool, on ideaalne materjal egregori loomiseks. Mitte ükski egregor ei suuda kunagi saavutada kontrolli kõigi inimeste üle maailmas.

Oluline on mõista, et selle egregori tüübi omadused, kellega me elame, sõltuvad meist igaühest ja see mõjutab ka meie elu põhijooni.

Suurimad masse juhtivad globaalsed egregorid maailmas on:

  • Raha
  • Võim
  • Seks
  • Ühiskond

Sõltuvalt sellest, millisel egregoril on maailmas kõige rohkem võimu, juhtub ajaloos teatud asju. Võivad tekkida sõjad, ülemaailmsed liikumised, pandeemiad jne.

Hea või halb?

Ainus püsiv asi siin maailmas on muutus ja kui keegi üritab väga kõvasti evolutsiooni vastu võidelda, on see täielik energia raiskamine. Kui inimene töötab sisemise arenguga, toimuvad muutused ka välismaailmas, kuid see toimub ilma kataklüsmide ja kannatusteta.

Kui inimese sees arengut ei toimu, rakendatakse evolutsiooniliste muutuste esilekutsumiseks välist jõudu. See tekib siis, kui inimene jääb sellisesse energiasse kinni, mis ei toeta enam tema arengut.

Näiteks kui inimene pole valmis muutuma ja hoiab vanast kõigest väest kinni, võivad evolutsioonivajaduse täita välised jõud. Näiteks võib inimene ilma väga selge põhjuseta kaotada oma ettevõtte, kodu või töö.

Sama kehtib ka suhetes, kui on seisak, siis järgneb tragöödia. See seletab vajadust pideva arendamise järele, isegi kui arenguks tehtud muudatused on väga väikesed.

Kui arvate, et egregor, millesse kuulute, on hea, peate alati meeles pidama, et liitumine sellega ei ole liitmise, vaid lahutamise osa. Lõpuks loobume osast oma individuaalsusest, valikuvabadusest, otsustusvabadusest ja loomulikust käitumisest. See on põhjus, miks inimesed on määratud alati egregoriga liitudes ennast alla suruma.

Hirm teeb inimesest orja ja peremehe. Hirm sunnib meid tahtma võimu ja alistuma teistele. Armastus on suurim energia, mis on piiramatu ja eksisteerib igas inimeses. Teadmised, usk ja armastus vabastavad inimese alistumisest. 

Kokkuvõte

Kui inimene mõistab oma elu eesmärki ja avab kogu oma potentsiaali, ei ole vaja egregore, sest ta on ise endas õnnelik ja rahulolev.

Kui me pole oma väes, kaotame kellegagi liitudes alati osa endast. Kui tunneme oma tegelikku mina, siis suudame näha võimalusi ja on meil vabadus jääda iseendaks ka siis kui oleme osa millestki muust.

See pole võimalik enne, kui oleme teadlikud, kes me oleme ja miks me oleme. Elu tasakaalu aluseks on oma südame kuulamine. Iga inimese peamine eesmärk on saada sõltumatuks välisenergiast, tundes omaenda väge.

Kui soovite täpsemalt lugeda egregoritest või sellest, kuidas oma saatuse üle kontrolli saada, võin soovitada järgnevaid raamatuid:

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

etEesti