Manifestation and quantum physics

Kuidas selgitab kvantfüüsika manifesteerimist ja külgetõmbeseadust?

Olen kindel, et kas sa ise või keegi keda sa tunned on lugenud raamatut "The Secret" või näinud filmi. Oled mingil hetkel oma elus mõelnud manifesteerimise või külgetõmbeseadusele ja võibolla isegi proovinud seda enda heaks tööle panna. Või arvad lihtsalt, et see kõik on üks tore muinasjutt.

Õnneks on teadusmaailm välja pakkunud uusi lähenemisviise ja teooriaid. Külgetõmbeseadust ja manifesteerimise põhimõtteid saab teaduslikult tõestada kvantfüüsikaga. See väidab, et energia on kõige aluseks, mis siin maailmas eksisteerib. 

Kui nii paljud inimesed teavad ja kirjutavad loomisest, siis kuidas on nii vähestel õnnestunud seda edukalt kasutada? Selle teeb keeruliseks see, et see on nii lihtne. Meie ajul on lihtsalt raskuseid selle toimimisest aru saamisega ja ka ettevalmistus nõuab teatud pingutust. 

Paljud teist võivad arvata, et see kõik on üks suur hookus-pookus. Skeptikud väidavad, et inimesed kujutavad kõike ette või püüavad leida abi kohtades, mis pole „päris”. Ütleme, et üks külg on see ja teine on kvantfüüsika. See on tõeline viis tõestada, et kõik "asjad" on energia. 

Kvantfüüsika alus: kõik koosneb energiast

Kõik siin maailmas on energia. Füüsilises maailmas pole ühtegi kohta, kus poleks energiat. Paljud inimesed võivad nõustuda, et aineosakesed omavad energiat. Et inimkeha kiirgab teatud energiat. Kuid nad ei suuda mõista, et kõigil objektidel, milles pole elu, nagu väikesed liivaterad või midagi nii suurt kui planeedid, on ka energiat. Ja veel enam, et meie mõtted, tunded ja meeleolud on samuti energia.

Using our energy for manifestation
Enne millegi loomist peame aru saama, kes me ise tegelikult oleme.
Foto: www.instagram.com/p/ZvBg8LNS4V/

Juba 1940ndatel aastatel mõõtis üks Yale'i ülikooli teadlane paljude erinevatet liikide munade magnetvälja ja leidis, et sellel küljel, kus tibu pea kasvab, moodustub alati positiivne energiaväli ja saba pool on alati negatiivne väli. Ja see energiaväli tekib enne, kui tibu üldse tekkinud on. 

Sama tehnoloogia tõestas, et naise energiaväljas on teatud energiamuster aastaid enne munasarjavähi tekkimist. Ja vähk tekkis 100% kõigil, kellel see muster esines.

Pikka aega oli inimestel usk, et aine tekitab energiat, kuid nüüd on kvantfüüsika tõestanud, et see on vastupidi. Enne materiaalse avaldumise ilmnemist füüsilises maailmas on alati olemas teatud energiamuster. 

Me teame, et igal füüsilise maailma aatomil on energia, planeetidel on energia, kuid millegipärast on nii raske uskuda, et meie emotsioonidel ja mõtetel on energia. Ja ometi oleme just selle kaudu loonud suurema osa sellest, mis moodustab meie füüsilise maailma. 

Töö on eesmärk enne selle saamist. Maja on unistus enne selle ehitamist. Laps on armastav mõte enne viljastamist.

Kvantfüüsika selgitab külgetõmbeseaduse ja manifesteerimise mehaanikat

Kõigepealt peame mõistma lainete-osakeste duaalsust. Kvantmehaanika mõiste on see, et iga osakest või kvantüksust võib kirjeldada kas osakese või lainena. (wikipedia.com) Kvant ise on väikseim osake, mis eksisteerib, ja nagu eespool öeldud, võib see tulla laine või osakese kujul.

Kui kvant on osakese kujul, esitatakse see vormina, laine kujul siis vormituna (energia). Kõiki osakesi saab jälgida ajas ja ruumis ning see on aluseks sellele, kuidas me universumit inimestena tajume. See on see, millest materiaalne maailm "koosneb".

Kui kvant on laine kujul, on see energia nagu mõtted, helid, tunded, pildid meie peas, aura või muud energiaseisundid, mis eksisteerivad füüsiliste objektide vahel asuvas tühjas ruumis.

Vaatlus võib toimuda igal ajahetkel, mistõttu tekitas inimene aja mõiste asetades meid aegruumi järjepidevusse. Me näeme end ajas (elus) liikumas, justkui kõndides mööda sirgjoont.

A human being is made up by both – particles and waves, body and energy respectively. It is a great mistake to consider ourselves to be only one or the other. We are the very complex mix of the two and in fact the particle part of us (our body) is the smaller part of us and in a way it is the manifestation of our energy. So the source of who we really are is hidden in the part that we cannot see.

Inimene saab aktiveerida oma olemuse lainena mediteerides. Kui me ei määratle end enam oma kehana ja suudame end täielikult lõdvestada, hakkame tundma enda olemust energiana/lainena ja siis jõuame oma energiavälja, mis on kordades suurem kui meie keha.

Kvantfüüsika väidab ka seda, et inimesel, kes kasutab oma energiat teatud viisil, on võime luua ja mõjutada füüsilist maailma. Selle taga olev „mehaanika” seisneb selles, et meie energia loob lainest osakese, sest selle olemasolu osakeste kujul sõltub mõistusest, mis seda jälgib. 

Iga hetk loob mõistus teie reaalsuse, mida tajute. Oleme oma energia kaudu ühendatud kõigega universumis. Suurem osa universumi ruumist on täidetud laine vormis kvandiga (energiaga). Meie energia, mida me sellele väljale edastame, toimib nagu vette visatud kivi.

Laine võib igal ajahetkel sellest energiakogust muunduda osakeseks kui seda teadlikult jälgida. Nii et ruum on täis lõputuid võimalusi.

Nüüd võite arvata, et „asi”, mille teie mõistus lõi, kaob kohe, kui oma tähelepanu sellelt ära võtate - kvantfüüsika selgitab, et mõne abstraktse kriteeriumi kõrval on alati olemas vähemalt üks teadlik vaatleja kõige jaoks, mis on on loodud energiast füüsilisse vormi. See on põhjus, miks leiame oma tsikli garaažist ka pärast seda, kui pole terve talve jooksul sellele mõelnud.

Ja peale selle on oluline ka see tegur, et me ise loome ruumi ja aja. Nii et vaatlusega loodud osakesel on koht ja aeg, millal eksisteerida. Iga kord, kui meie mõistus liigub samasse ruumi, aega ja objekti, on see seal kenasti fikseeritud. Sama objekti võib leida mõnes teises ajapunktis, kui mõni muu teadvus on objekti muutnud või nihutanud. Teadvus on maailma olemasolu võti.

Reaalsuse loomist inimteadvuse poolt on uurinud loomispsühholoogia, loomisvaimsus, šamanism ja budismi valgustumine. Neid teadmisi kasutades saab igaüks liikuda elu ohvriks olemisest elu loojaks.

Selleks, et manifestatsioon tõepoolest toimiks, peate resoneeruma ka selle „asja” sagedusega, mida proovite luua. Te ei saa õnnelikuks, rikkaks ega edukaks, kui teie enda sagedus ei vasta sellele seisundile.

Igal inimemotsioonil on oma sagedus ja seda teades on lihtsam end õigele kanalile häälestada.

Everything is energy and the vibration is important when using manifestation and for the law of attraction to work
Mida kõrgem on su sagedus, seda lihtsam on kasutada manifesteerimist.
Sedasi külgetõmbeseadus töötabki.
Photo from: www.instagram.com/p/CFtk-o1jNgU/

Miks manifesteerimine ja külgetõmbeseadus alati ei tööta?

Kui me oleme kõik loojad, siis miks loomine sageli ebaõnnestub? Me kipume looma üha enam ühte ja sama asja ning see töötab lõpuks meie negatiivsete tõekspidamiste kinnitusena.

Oma soovi energiaga loome energiaväljas kõige esimese lainetuse. Pärast esialgse idee saatmist energiaväljale peegeldub see ka meie meeltesse. Meie meel leiab kõik, mida ta teab selle objekti kohta meie sisemisest andmebaasist (alateadvusest) kõigi eelnevate elude kogemuste põhjal.

Need andmed projetseeritakse ka kvantosakesele, mille "äratame" selle lainekujult osakeseks. Seetõttu ei ole kõik väljasaadetud andmed adekvaatsed ega vasta sellele, mida me tegelikult soovime luua.

Seejärel saadetakse andmed meile uuesti tagasi ja nüüd saame need sellisena, nagu need olid välja saadetud. Liigutades meid veelgi kaugemale algsest ideest - see on enamiku kannatuste allikas maailmas. Seega oleme loonud teatud objekti suhtes isemajandava käitumismustri. Tundub, et meie elu liigub ikka ja jälle samas ringis samade takistustega teel õnneni jõudmata.

Väljapääs sellest on muuta kogu protsess teadlikuks, anda sellele kavatsus ja fookus. Väga oluline osa protsessist on lahti laskmine - lõppeesmärgi saavutamiseks pole vaja välja mõelda viise. See teebki asja lihtsaks ja raskeks korraga.

Sa pead lihtsalt usaldama protsessi, et soovitut saavutada. Samuti - vaevalt saate teatud kuupäevaks tellimust teha. See avaldub teie elus, kui teie enda sagedus vastab teie eesmärgi sagedusele.

Lõpptulemust mõjutavad ka välised tegurid. Kvantfüüsika väidab, et vaatlev teadvus on oluline, kuid mitte ainus faktor. Aga see on ainus tegur, mida saame kontrollida.

Kuna universumit juhib ka duaalsuse seadus, tähendab see, et iga positiivne kavatsus tekitab võrdse negatiivse kavatsuse, mis võib ilmneda kas teadvuses või alateadvuses luues inimkogemust.

Oluline on mõista, et nii toimib külgetõmbeseadus ja manifesteerimine. Pidage meeles ka seda, et meie mõistus töötab loomisel teadvuse ja alateadvuse seisundist.

Paljud meist elavad oma elu reaktiivses alateadlikus meeleseisundis - loome reaalsuse, mõistmata, mida me teeme. Seega elame lõpuks elu, mis lihtsalt juhtub meiega, me ei pane seda juhtuma. Oleme unustanud, et oleme loojad.

Kuidas manifesteerida nagu proff?

On neli peamist teemat, mida manifesteerimisel silmas pidada:

Tabel 1. Neli sammu manifesteerimiseks.

Peate need sammud tegema just selles järjekorras, et midagi luua. Te ei saa ühtegi neist vahele jätta, sest vastasel juhul ei tööta see ootuspäraselt.

Esimene samm - väesse astumine - see ei ole raske, aga kui kord seda teinud olete, siis tagasiteed ei ole. Olen sellest pikemalt kirjutanud eelmises postituses.

Lõdvestumine can be achieved using different techniques like meditation, yoga, mindfulness or even deep tissue massage. My favorite one is meditation. You can get into contact with your energy self only when you focus is not on your physical body or surroundings. There are many guided meditation videos on YouTube. You can go through these and find the one that works the best for you.

Puhastus ehk Varjutöö on peamine samm, mis tavaliselt manifesteerimist õpetades või proovides vahele jääb. Ei ole meeldiv käia oma mälupangast peidetut otsimas. See võib sageli olla raske ja emotsionaalne, kuid ka rahuldust pakkuv, sest lisaks saadud rahule võite leida ka varjatud aardeid.

Võib esineda negatiivseid emotsioone, mis tuleb ümber programmeerida, aga ka neid, mis kaotavad oma jõu juba siis, kui need lihtsalt päevavalgele tuua. Varjatud aarded võivad olla mõned oskused või "supervõimed", mille olete lapsepõlves või eelmises elus mõne sündmuse tõttu blokeerinud.

Oluline asi visualiseerimisel on see, et seda ei saa sundida. See võib võtta aega. Kõigepealt peate keskenduma ideele või eesmärgile. Siis peate sellest lahti laskma ja ette kujutama, mis tunne on, kui olete selle saavutanud. Ja alles sellest tundest hakkavad pildid tekkima. 

Samuti on loomise üks üldisem reegel see, et te ei saa luua seda, mida te oma kasvamiseks ei vaja. Teie ego võib soovida miljonit asja, miks mitte siis kõike luua? Sa ei saa oma egost luua. Saate luua ainult oma südamest - oma sisemisest minast. Ego ja Sisemine Mina kohta saate rohkem lugeda siit.

Niisiis, üks väga oluline samm manifesteerimisel on alati oma hingega kontakti saamine. Ja selleks on palju tehnikaid. Jällegi on meditatsioon üks võimalus ennast tundma õppida ja ka teada saada, mida sa tegelikult vajad.

Kui fokusseerite oma mõtted ja emotsioonid millelegi, mida soovite saada, kiirgate energiat, et teil pole seda, mida soovite. Selleks, et midagi edukalt luua, peate keskenduma oma tunnetele, mis kaasnevad sellega, kui soov on juba täidetud. See viib teid eesmärgi saavutamiseks sobivasse sagedusse.

Kui teil õnnestub selles tundes püsida kauem kui 60 sekundit, hakkab teie alateadvus selle kallal tööd tegema. Mõnes mõttes pakub see teile tegevuskava. Aga jah, ka teie ise peate astuma samme oma eesmärgi poole. Ja see võtab tavaliselt üsna palju aega, sest peate vastama ka eesmärgi sagedusele, mida proovite saavutada.

Kuidas aru saada, et külgetõmbeseadus töötab?

See teebki selle lihtsa asja nii raskeks. On äärmiselt raske usaldada universumit pidevalt oma eesmärgi nimel töötama, kui te ei saa protsessi kontrollida. Väga sageli te isegi ei tea, mis see protsess täpselt endas hõlmab.

Kui olete korralikult häälestunud ja suudate end oma eesmärgi tunnetamisega joondada, on märke, mis kinnitavad teile, et asi töötab. Esiteks on põnevustunne, justkui toimuks midagi tõeliselt head, ilma nähtava põhjuseta.

Ja siis on sageli märke igapäevaelust, mis teid üllatavad - võite näha midagi, mis annab teile a-ha hetke. Tavaliselt on see midagi, mis on kuidagi seotud teie lõppeesmärgiga ja sellega kaasneb alati tunne nagu oleks eesmärk juba saavutatud. Isegi nende märkide lugemine nõuab tegelikult avatud meelt ja usaldust enda vastu.

Peamine on jätkata tööd iseendaga. Hoides oma sagedust sihtmärgi tasemel ja kuulates oma sisemist mina. See ütleb teile, mida saate teha, et astuda samme tuleviku suunas, mida proovite luua. Mõnikord tekivad ideed aja jooksul, kui lülitate oma mõistuse rohkem välja. Nagu näiteks pika jooksuringi ajal, autoga sõites, mediteerides või vahetult enne uinumist. 

See võib alguses raske olla. Sellepärast on soovitatav alustada oma karjääri „Elu Loojana“ väiksemate asjadega, mille avaldumine võtab vähem aega. Kui hakkate neid pisikesi imesid oma elus esile tooma, on lihtsam usaldada protsessi, iseennast ja teile saadetud märke.

Kokkuvõte

Elu võib olla rõõmus ja rahuldust pakkuv edulugudega täidetud teekond, kui võtate vastutuse ja jõuate oma kõrgeima potentsiaalini.

Universum on neutraalne ja võib teile anda kõike või mitte midagi, see on teie otsustada. Ärge unustage keskenduda edutundele ja looge oma südamest ning imed hakkavad teie ellu ilmuma. Samamoodi nagu osakesed tekivad energiast, nagu selgitab kvantfüüsika. Ja see pole mingi maagia, vaid teadus.

See on natuke maagiline tunne, kui olete midagi saavutanud. Nii saate muuta oma elu tavalisest erakordselt imeliseks ja kogu selleks vajalik jõud on teie enda sees.

Alati on suurepärane tunne, kui midagi luua. Loodan, et see siin aitab teil mõista, kuidas saada aru kõige suuremast loomingust üldse - oma elust - ja nautida oma teekonda.

Kui soovite lugeda rohkem kvantfüüsikast, siis soovitan The Theory of Almost Everything - Robert Oerter või Quantum Evolution – Life in the Multiverse by Johnjoe McFadden. 

2 thoughts on “How to use quantum physics for manifestation and activate the law of attraction”

  1. Wow! Didn’t know about this… I would like to be the creator of my reality. I am ready!

Comments are closed.

etEesti